Monday, 11 June 2012

8.3     Faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit di kawasan kajian

1) Goverman
Faktor goverman telah mengalakkan kewujudan pasar minggu di Pekan Kuala Nerang. Hal yang demikian kerana Majlis Daerah Kerajaan Tempatan (MDKT) Padang Terap telah menyediakan tapak yang sesuai untuk pasar minggu ini. (Rujuk peta).  Tapak tersebut pada asalnya petempatan penduduk asal Pekan Kuala Nerang telah dibangunkan untuk pembangunan pasar minggu. Kawasan ini dibangunkan semula dengan lebih sempurna dan telah disewa kepada peniaga pasar minggu. Pasar ini hanya dibuka pada hari Sabtu dan Selasa sahaja. Kemudahan tapak yang luas telah menggalakkan peniaga-peniaga menyewa tapak pasar tersebut. 

2) Modal

Pasar minggu ini tidak memerlukan modal yang besar. Kebanyakan peniaga mengeluarkan modal yang kecil antara RM 500.00 – RM 3000.00 untuk berniaga di pasar minggu ini. Kemudahan pinjaman kewangan dari institusi kewangan seperti Bank Rakya, CIMB Bank, Bank Pertanian telah mengalakan ramai peniga untuk memimjam wang  untuk dijadikan modal perniagaan mereka. 

3) Infrastruktur
Tapak perniagaan yang selesa dan strategik, tempat meletakkan kenderaan yang luas dan tempat pembuangan sampah yang sistematik merupakan antara faktor yang mempengaruhi perkembangan pasar minggu ini. Tapak perniagaan pasar minggu di Pekan Kuala Nerang telah dinaiktarafkan kepada bertar membolehkan urusan perniagaan berlaku dalam keadaan bersih dan selesa berbanding sebelum itu berkeadaan becak dan kotor. 

4) Pertambahan penduduk
- kebiasaannya pasar minggu ini menjadi tumpuan penduduk untuk membeli belah. Ini disebabkan oleh bilangan penduduk di kawasan ini yang semakin bertambah.
- penduduk di kawasan lain turut sama singgah ke pasar minggu ini. Penduduk dari Padang Sanai, Pedu dan Kurong Hitam terpaksa melalui Pekan Kuala Nerang untuk ke Alor Setar. Oleh itu Pekan Kuala Nerang merupakan persinggahan sementara mereka untuk berurusan.

5) Darjah ketersampaian
Lokasi pasar minggu ini sangat strategik kerana terletak di tengah-tengah Pekan Kuala Nerang, Kedah dan mempunyai kemudahan jalan raya yang selesa. 

6) Kesesuaian waktu berniaga
Pasar minggu ini menjalankan perniagaan pada hari sabtu (hari cuti) dan hari selasa iaitu bermula pada pukul 7.30 pagi dan berakhir pada 1.00 petang. Melalui temu bual dengan En. Lie Wan Dola, beliau suka ke pasar tersebut kerana masanya yang sesuai pada awal pagi setiap hari sabtu. Hal ini kerana hari biasa mereka sibuk bekerja dan keadaan jalan raya yang agak selesa. Saya juga bersyukur kerana kewujudan pasar minggu pada masa yang sesuai telah memudahkan penduduk untuk mendapatkan barangan keperluan.

No comments:

Post a Comment